Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Quick search
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Scanning on demand

Het AMVB biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van digitale of papieren kopieën van archiefstukken en fragmenten uit publicaties. Voor elke scanopdracht betaalt u € 5,00 plus € 0,50 per extra gescande pagina (indien meer dan 1 pagina), exclusief € 0,20 per pagina wanneer u een papieren kopie wenst.

Vindt u online of in onze leeszaal een archiefstuk of een artikel waarvan u graag een (digitale) kopie zou verkrijgen? Contacteer ons dan met uw digitaliseringsaanvraag. Vergeet hierbij zeker niet duidelijk te vermelden welk stuk u wil laten scannen. Na goedkeuring van uw aanvraag zal een debetnota worden opgestuurd. Na betaling worden de scans bezorgd via e-mail.

Let wel: U kan deze kopieën in principe alleen verkrijgen in het kader van persoonlijk gebruik, wetenschappelijke doeleinden of gebruik in een onderwijscontext. Mocht u toch van plan zijn om de gedigitaliseerde stukken openbaar te maken (publicatie, tentoonstelling, ...) moet u zich er van bewust zijn dat hier auteursrechten op kunnen rusten. Het AMVB kan u in dat geval helpen met het vinden van de rechthebbenden.