Archief en museum voor het vlaams leven te Brussel
Quick search
  • Snel zoeken in de collectie
  • Snel zoeken in de website

Archief

Het AMVB bewaart het erfgoed van Nederlandstalige Brusselse organisaties en verenigingen en van prominente Brusselaars. De collectie bestaat uit archieven, boeken, tijdschriften, objecten, documentatie en mondelinge bronnen. Samen scheppen zij vanuit verschillende invalshoeken een beeld van de Vlaamse aanwezigheid in Brussel in de 19de, 20ste en 21ste eeuw. De collectie, die hier onder uitgebreider wordt toegelicht, is volledig online doorzoekbaar en deels digitaal raadpleegbaar. U bent uiteraard ook altijd welkom in de leeszaal van het AMVB!

Archieven

Archieven zijn de kern van onze collectie. Het zijn de documenten die getuigen van de talloze werkingen en activiteiten van onze archiefvormers: Nederlandstalige Brusselse verenigingen, organisaties en personen. Hiertoe behoren niet alleen de typische verslagen, briefwisseling, subsidie- en projectdossiers, maar ook veel creatieve processen. Daarvan getuigen de vele foto’s, tekeningen, ontwerpen en audiovisuele fragmenten. Het archievenoverzicht dat u hier onder kan downloaden, is een thematisch geordende lijst van alle archieven die momenteel in het AMVB bewaard worden. Thema’s gaan van politieke organisaties tot een brede waaier aan culturele en sociale organisaties. Daarnaast vindt u een alfabetisch overzicht van de persoons- en familiearchieven. Het archievenoverzicht wordt jaarlijks geüpdatet.

Archievenoverzicht downloaden

Archief

Bibliotheek

De bibliotheek van het AMVB is een onmisbare bron van kennis voor onder andere studenten en leerkrachten, sociologen en politicologen, stadsgidsen en (lokale) historici, geïnteresseerde Brusselaars en niet-Brusselaars. In onze rijke collectie boeken en tijdschriften vindt u alles wat met Brussel te maken heeft, gaande van geschiedenis en stadsontwikkeling tot politieke en culturele onderwerpen.

De bibliotheek bestaat uit naslagwerken, standaardwerken, monografieën en biografieën over de hoofdstad en haar mensen, maar ook uit romans, poëziebundels en andere werken van- en over Brusselaars. Daarnaast behoren ook tal van dag-, week- en maandbladen en ledenbladen van verschillende verenigingen tot deze collectie. Tot slot is ook de genealogische vakbibliotheek van Familiekunde Brussel permanent in het AMVB te gast.

Bibliotheek

Documentatie

Naast archieven, boeken en tijdschriften, zijn er nog enkele anderssoortige documentaire collecties. Deze verzamelingen van informatie werden kunstmatig samengesteld vanuit een inhoudelijke interesse en kunnen op allerlei manieren geklasseerd zijn. Dit noemen we documentatie, wat in de praktijk meestal bestaat uit knipsels, brochures en losse documenten. Het AMVB bewaart zo onder andere documentatie over verkiezingen, wereldtentoonstelling, toneel, muziekpartituren en kaarten en plannen.

Documentatie

Objecten

Naast documenten bewaart het AMVB ook unieke erfgoedobjecten van de Nederlandstalige Brusselse erfgoedgemeenschappen. Het gaat om zowel gebruiksvoorwerpen als kunstobjecten. Zo bewaren we bijvoorbeeld vlaggen en vaandels, beelden, maquettes, kostuums, affiches, trofeeën, medailles, allerhande schilderijen, prenten en tekeningen. Deze zijn alemaal afkomstig van toneel- en muziekverenigingen, vooraanstaande Brusselse figuren, schouwburgen en productiehuizen, jeugdverenigingen en nog veel meer. Onze voorwerpencollectie dient ter illustratie bij de rijke geschiedenis die het AMVB documenteert.

Objecten

Mondelinge Bronnen

Als aanvulling bij de materiële en schriftelijke bronnen, verzamelen en bewaren we ook mondelinge getuigenissen, in de vorm van interviews. Meer info hierover vindt u hier.

Mondelinge Bronnen

Archieven

Archief

Bibliotheek

Bibliotheek

Documentatie

Documentatie

Objecten

Objecten

Mondelinge geschiedenis

Mondelinge Geschiedenis