Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Scanning on demand

Het AMVB biedt de mogelijkheid tot het aanvragen van digitale of papieren kopieën van archiefstukken en fragmenten uit publicaties. Voor elke scanopdracht betaalt u € 5,00 plus € 0,50 per extra gescande pagina (indien meer dan 1 pagina), exclusief € 0,20 per pagina wanneer u een papieren kopie wenst.

Vindt u online of in onze leeszaal een archiefstuk of een artikel waarvan u graag een (digitale) kopie zou verkrijgen? Contacteer ons dan met uw digitaliseringsaanvraag. Vergeet hierbij zeker niet duidelijk te vermelden welk stuk u wil laten scannen. Na goedkeuring van uw aanvraag zal een debetnota worden opgestuurd. Na betaling worden de scans bezorgd via e-mail.

Let wel: U kan deze kopieën in principe alleen verkrijgen in het kader van persoonlijk gebruik, wetenschappelijke doeleinden of gebruik in een onderwijscontext. Mocht u toch van plan zijn om de gedigitaliseerde stukken openbaar te maken (publicatie, tentoonstelling, ...) moet u zich er van bewust zijn dat hier auteursrechten op kunnen rusten. Het AMVB kan u in dat geval helpen met het vinden van de rechthebbenden.