Archive and museum for the Flemish living in Brussels
Quick search
  • Search by collection
  • Search by site

Kant en klare lespakketten

Kant en klare lespakketten van het AMVB

Op zoek naar lesmateriaal over censuur, migratie, Nederlands in Brussel? Waarom probeer je niet eens bij een archief. Het AMVB heeft met haar bijna 30 000 boeken, 350 archieven en een collectie van meer dan 10 000 affiches een onuitputtelijke schat aan informatie voor jou! We bieden je hieronder alvast al kant en klare lespakketten aan. Laat ons je feedback over het materiaal weten. Wij komen ook graag langs in de klas om het begrip erfgoed en archief al doende te (her)ontdekken.

Film over begrip archief

 

De studenten van de HUB-lerarenopleiding ontwikkelen een educatieve film waarin het begrip archief aan de hand van opdrachten wordt uitgelegd. 

Lessen over migratie, archief en erfgoed

migratie, archief en erfgoed

Geef Brusselse jongeren en hun ouders een stem in het verhaal van Brussel. Dit kan heel eenvoudig door samen met je leerlingen aangepaste oefeningen uit dit leertraject te volgen. Het AMVB en het Lucernacollege in Anderlecht maakten dit pakket over informatievaardigheid in het archief speciaal voor Brusselse leerkrachten. Met deze bundel wil het AMVB met jullie en de leerlingen samenwerken om nieuwe bouwstenen voor de geschied-her-schrijving van het migratieverleden en de vaderlandse geschiedenis te maken.

Doelgroep: eerste graad secundair onderwijs

Aantal lesuren: te spreiden over één jaar

Vakken: kritische informatievaardigheid, samenwerken, migratie, interviewtechnieken

Lesmateriaal en interview van Yousra die haar moeder interviewt.

Censuur en vrije meningsuiting

Censuur en vrije meningsuiting

Zin om met je leerlingen aan de slag te gaan over censuur en vrije meningsuiting? Met de werkgroep LeerDok ontwikkelden we speciaal voor leerkrachten secundair onderwijs deze lespakketten met zorgvuldig uitgekozen bronnen.

Doelgroep: tweede en derde graad

Aantal lesuren: 1 tot 2

Vakken: Nederlands, Geschiedenis

Lesmateriaal en digitale bronnen om direct in de klas te gebruiken. Veel succes.

Economie en marketing

Les voor Economie/marketing

Doen we het vandaag beter op marketing-en economiegebied? Welke boodschap trachtten bedrijven over te brengen in hun reclameadvertenties en hoe zit dat vandaag? Was het leven vroeger echt goedkoper dan nu?

Doelgroep: derde graad ASO, TSO

Aantal lesuren: 1

Vakken: Economie, Marketing

Lesmateriaal: Les 1 en Les 2

Gemaakt door: Margaux Daenen, COOVI student specifieke lerarenopleiding

Brussels dialect

Les voor Nederlands

Herontdek Vlaamse liederen en probeer te lachen met moppen in het Brussels dialect.

Doelgroep: derde graad ASO

Aantal lesuren: 1

Vakken: Nederlands

Lesmateriaal: Les 1

Gemaakt door: Anneleen Verhaeghe, COOVI student specifieke lerarenopleiding

Expo 58

Les voor Cultuurwetenschappen

Stereotiepen tussen mannen en vrouwen vroeger en nu. Afschaffing vrouwenarbeid als oplossing voor hoge werkloosheid? Premies voor moeders aan de haard? Hoe lang is dat geleden?

Doelgroep: tweede graad ASO

Aantal lesuren: 2

Vakken: Cultuurwetenschappen

Lesmateriaal: Les 1

Gemaakt door: Marc Goethals, COOVI student specifieke lerarenopleiding

vluchtelingen

Vluchtelingen

De werkgroep LeerDok maakte een tweede modulaire lespakket rond het thema vluchtelingen. Door middel van unieke archiefbronnen en de opmerkelijke verhalen die daaraan verbonden zijn krijgen leerlingen inzicht in perspectieven op vluchtelingen en vluchten vanuit een historische invalshoek. De modules zijn deels ook een weerspiegeling van de collecties die de verschillende instellingen beheren.

Doelgroep: eerste, tweede en derde graad

Aantal lesuren: 1 tot 2

Vakken: Nederlands, Geschiedenis

Lesmateriaal en digitale bronnen om direct in de klas te gebruiken. Veel leerplezier

Karel Buls

Wie is Karel Buls? 

Introduceer deze vroegere burgemeester van Brussel met deze Inleiding Karel Buls in je klas. Ontdek wie hij was door je leerlingen deze Karel Buls afbeeldingen te tonen of te printen.

Karel Buls en stedenbouw

Karel Buls en stedenbouw

Deze volledig uitgewerkte les met een zorgvuldige selectie van bronnen en oefeningen vertrekt vanuit Buls’ tekst rond stedenbouw uit 1893. Je leert over Haussmannisatie in Brussel, organische gegroeide en geplande steden, de uit het niets gebouwde stad Brasilia en het belang van het Vossenplein als historisch erfgoed.

Doelgroep: 3de graad ASO/KSO/TSO

Vakken: Nederlands, Geschiedenis,(Cultuurwetenschap en Esthetica)

Materiaal voor leerkracht

Materiaal voor leerlingen en checklist

Werkbronnen: mindmap, artikel, tekst

Karel Buls spelletjes

Karel Buls doe-opdrachten

Zoek je een creatieve doe-opdracht of werkvorm om meer te leren over thema's als stadsbeleving, mediawijsheid, erfgoed en onderwijs? Blader dan snel door deze Karel Bulsbundelmet spotprenten van Karel Buls, Fish-bowl discussie, rollenspel, strips, maquette van Hofberg

Doelgroep: 3de graad ASO/KSO/TSO

Vakken: VOETen, non-formele educatie, actief, samenwerkend leren

Materiaal voor leerkracht

Afbeeldingen uit AMVB, Sint-Lukasarchief Brussel, Stedelijk Museum Brussel, Stadsarchief Brussel, Koninklijke Bibliotheek van België, Le Soir.